• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
  • กลยุทธ์การพิชิตความสำเร็จและความสุขในการทำงาน
  • การอ่านอักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น
  • การปลูกกัญชาในระบบปิด
  • นวัตกรรมปลาลูกผสมบึกสยามเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
  • สร้างแบนเนอร์อย่างง่ายดายด้วย After Effect
  • โรงงานผลิตพืชเบื้องต้น
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ (นวัตกรรมขายได้)


8
จำนวนรายวิชา
28
จำนวนสมาชิก
18
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน
0
จำนวนผู้เรียนสำเร็จ