ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่โจ้เกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติบนพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษตกค้าง

รายการที่นำเสนอการทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ เพื่อผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

<< คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ช่องทางการรับชม >>