ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

รายการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นประโยขน์ต่อเกษตรกร

และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ  

<< คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ช่องทางการรับชม >>